Başlarken

 • “.TR” uzantılı domain başvuruları sırasında, tarafımıza iletilmesi gereken form, dilekçe, ticari evrak, marka tescili, nüfus cüzdanı vb. belgelerin faks aracılığı ile iletilmesi durumunda, belgelerin üzerine ilgili domainin okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Türkçe karakterli domain sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bu konu daha da önem kazanmıştır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Belgeli domainler için iletilmesi gereken “resmi” belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir.
 • Lütfen domain başvurunuz sonrasında, gerekli olan resmi belge ile birlikte Alan Adı Tahsis Formu‘nu göndermeyi unutmayınız. Aksi halde domain kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

COM.TR Gerekli Belgeler ve Detaylar

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Domainler İçin

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan domain başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan domainin birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişiler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”

Başvurusu yapmış olduğunuz alan adının ileteceğiniz Ticari evrakta GEÇİYOR / BULUNUYOR olması gerekmektedir.

Not : Vergi levhası TR uzantılı alan adı alımında geçersizdir.

Vakıf, dernek ya da odalar için

“Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”Otel ve tatil köyleri için

Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”Seyahat acenteleri için

Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”Dershaneler için

Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”Televizyon programları için

Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”Film adları için

Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesiSanatçılar için

Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesiÖzel hastaneler için

Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”İrtibat büroları için

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için

başvurulan domaine ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesiRadyo ve televizyonlar için

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazıDergi ve gazeteler için

“derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”Süresiz yayınlar için

Yayının aslı İlaç isimleri için

“Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”Çiftlikler için

bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.Gemiler için

“Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”Fuarlar için

Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”Özel numaralar için

Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Alan Adı Tahsis Formu

Alan adı kayıt başvurunuzun gerçekleşebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Bunun için, aşağıda yer alan PDF yada .doc formatındaki başvuru formlarından birini doldurarak kuruluşunuzun antetli kağıdı üzerine yazdırmanız ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz beklenmektedir.

Sözü geçen formu doldururken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz, aksi takdirde alan adı kayıt başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

 • Lütfen form üzerinde eksik bilgi bırakmayınız.
 • Formu kuruluşunuzun antetli kağıdı üzerine yazdırmanız ya da doldurmanız gerekmektedir.
 • Lütfen kuruluş yetkilisinin ad/soyad bilgilerini girmeyi, kuruluş kaşesi basmayı ve imzalamayı unutmayınız.
 • Kuruluş adına yapılan başvurularda, başvuru sırasında yazılan kuruluş ünvanı ile form üzerine basılan kaşenin birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi durumda, yapılan başvuru hatalı bilgi nedeni ile kabul edilmeyecektir.
 • Alan adı sahibinin kişi olması durumunda, formun elektronik ortamda doldurulup imzalanarak, ilgili kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Formu tarafımıza adresi üzerinden web aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. (Not: WEB aracılığı ile yollanan formlar daha hızlı işlem görmektedir.)