Türkçe Karakterli Alan Adları

DNS çalışma grubunun aldığı ve 4 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe koyduğu bir karar çerçevesinde Türkçe alan adları bu tarihten itibaren “ğ, ı, ü, ş, ö, ç” harfleri ile kayıt edilebilmektedir.

Çalışma Prensibi

Alan adları (domain) yapısı itibariyle ASCII karakterleri dahilinde kayıt edilmektedir. Bununla birlikte ASCII karakterleri Latin harfleri üzerine kurulu oldukça kısıtlayıcı bir karakter grubunu temsil etmektedir. Bu kısıtlamayı esnetmek amacıyla yayınlanan IDN (Internationalized Domain Name – Uluslararası Alan Adı) deklarasyonu ile ASCII olmayan karakterlere sahip (örneğin, ö, ü,ç, ñ, é)  alan adlarının da kayıt edilebilmesi sağlanmıştır. Bu mekanizmaya göre ASCII olmayan alan adları, Punycode adı verilen bir tercüme yöntemi ile standart ASCII karakterlerine dönüştürülmekte ve DNS sunucularında barındırılmaktadır.

Yönteme göre türkiye.com alan adı xn--trkiye-3ya.com şeklinde dönüştürülecektir.

IDN, uygulama taraflı çalışan bir sistemdir. Özel karakterli bir alan adının orjinal hali ile görüntülenebilmesi için IDN desteğine sahip bir tarayıcı ile görüntülenmesi gerekmektedir. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri bu desteği sağlamaktadır.

Bu kapsamda tarayıcı adresine girilen Türkiye.com alan adı arkaplanda xn--trkiye-3ya.com şeklinde dönüştürülecek, bağlantı sağlanacaktır bununla birlikte tarayıcı adres çubuğunda Türkiye.com adresi görüntülenecektir.

Türkçe karakterli domain kayıt edebilmeniz ve web sitelerinizi yayınlayabilmenizin yanında e-posta hizmetleri için özel karakterli alan adlarının kullanımı bazı durumlarda engel teşkil edebilmektedir.

Örneğin info@türkiye.com şeklinde kayıt edilen bir e-posta adresi IDN desteği sağlamayan e-posta uygulamalarında info@xn--trkiye-3ya.com şeklinde dönüştürülemeyecek ve hizmette kesintiler yaşanmasına neden olabilecektir.

 

hr4