450 hata kodu ayrıntıları:

450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: unverified address: Address verification in progress – Alıcı adres tarafından reddedildi: Adres halen doğrulanıyor.

450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: unverified address: unknown user –  Alıcı adres tarafından reddedildi: doğrulanmamış adres: bilinmeyen kullanıcı

450 4.1.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table – Alıcı adres tarafından reddedildi: Kullanıcı yerel alıcı tablosunda yok

450 4.2.0 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: “Greylisted, – Alıcı adres tarafından reddedildi: Gri listeye alındı

450 4.3.2 Service currently unavailable – Hizmet şu anda kullanılamıyor

450 4.3.2 try again later – daha sonra tekrar deneyiniz

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Client host rejected: Try again later – İstemci hostu tarafından reddedildi: Daha sonra tekrar deneyiniz

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Client host rejected: Greylisted for 5 minutes – İstemci hosting tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Greylisted for 5 minutes – Alıcı hostu tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Policy Rejection – greylisted, try again later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – gri listeye alındı, daha sonra tekrar deneyiniz.

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Policy Rejection- Please try later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – Daha sonra tekrar deneyiniz.

450 4.7.1 <alici@alanadi.com>: Recipient address rejected: Service temporarily unavailable – Alıcı adres tarafından reddedildi: Hizmet geçici olarak devre dışı

450 busy – please try later – meşgul, daha sonra tekrar deneyiniz

450 Greylisted, come back later – daha sonra tekrar deneyin

450 Please try later – Lütfen daha sonra tekrar deneyin

450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable – İstenen e-posta işlemi gerçekleştirilmedi: posta kutusu yok

450 sorry, recipient’s account limit exceeded – üzgünüm, alıcı hesabı limitlerini aştı

450 This mail is temporarily denied – Bu eposta geçici olarak reddedildi

450 try again later -daha sonra tekrar deneyiniz