Paylaşılan Kaynaklar

E-posta adresleriniz ile kaynak paylaşımında bulunabilirsiniz. Toplantıları veya takvimleri diğer e-posta adreslerinin webmail üzerinden görüntülemesini sağlyabilirsiniz.

Paylaşılan Kaynak Düzenleme

Oluşturduğunuz paylaşılan kaynaklarda Tür değiştirilememektedir. Sadece kaynak adını güncellemeniz mümkündür.

Kaynak İzni Düzenleme

Kaynakları paylaştırdığınız takım veya kullanıcıların erişim izinlerini düzenleyebilirsiniz. Tam veya Salt-okunur şekilde kademeli erişim açabilirsiniz.