554 hata kodu ayrıntıları:

 • 554 RLY:B1
 • 554 delivery error: This user doesn’t have an account – Teslimat hatası: Kullanıcının hesabı yok
 • 554 Denied (Mode: normal) – Reddedildi (Mod: Normal)
 • 554 Invalid recipient – Geçersiz alıcı
 • 554 Malformed mail denied! – Hatalı mail reddedildi!
 • 554 Message is not RFC compliant; missing “Date” header – Mesaj RFC uyumlu değil; “Tarih” başlığı eksik
 • 554 Message not allowed – [PH01] Email not accepted for policy reasons – Mesaja izin verilmiyor. Politikalara uyumlu değil
 • 554 Message permanently rejected – Mesaj kalıcı olarak reddedildi
 • 554 Message refused – Mesaj reddedildi
 • 554 no valid recipients – geçerli alıcı yok
 • 554 rejected due to spam content – spam içeriği nedeniyle reddedildi
 • 554 rejected due to virus – virüs nedeniyle reddedildi
 • 554 <gonderen@alanadiniz.com>: Relay access denied – Röle erişimi reddedildi
 • 554 Sorry, no mailbox here by that name. – Bu ada sahip bir posta kutusu burada yok
 • 554 Spam detected – Spam tespit edildi
 • 554 Spam violation, the content of your e-mail contains illegal characters, re-sent after examination – Spam ihlali, e-postanız geçersiz karakterler içeriyor, inceleyerek tekrar gönderiniz
 • 554 Transaction Failed Spam Message not queued – İşlem Başarısız Spam Mesajı Kuyruğa Alınmadı 
 • 554 Virus found, message permanently rejected –  Virüs bulundu, mesaj kalıcı olarak reddedildi